کود اوره پریل

افزایش جمیعیت و ثابت بودن منابع کشاورزی نیاز به افزایش تولید فرآورده های کشاورزی را به یک امر ناگزیر تبدیل کرده است لذا با توجه به راندمان کودهای شیمیایی و اثر گذاری مثبت در افزایش میزان تولید، استفاده مناسب از کودهای شیمیایی پر اهمیت می باشد.

کود اوره یکی پر مصرف ترین و ارزان ترین کودهای ازته و از دسته محصولات پتروشیمی می باشد که از ترکیب دی اکسید کربن با آمونیاک، بدست می آید و امروزه در اکثر کشورهای دنیا از آن به عنوان یکی از نیازهای اساسی در کشاورزی یاد می شود . کود اوره که به نام کود ۴۶ درصد نیز از آن نام برده می شود به صورت دانه های کروی شکل (ساچمه مانند) در بازار عرضه می شود و معمولا به دو شکل گرانول و پریل یافت می گردد.

آنالیز کود اوره پریل

Urea(Prill) specification :
NOPROPERTYUNITSTEST METHODSPEC Value
1N2 contentWt%BS DIN EN 15478Min 46
2Biuret contentWt%BS DIN EN 15479Max 1.0
3MoistureWt%ISO 760Max 0.3
4Particle size(1-2.4mm)%ISO 8397Min 90
5Urea Formaldhide(UF)%H.F.T 1.6 & SBB 0071-02-EMax 0.4
6Formaldhide in Industrial UreaPPMH.F.T 1.6 & SBB 0071-02-EMax 100
7

Anticake(eurasoft -150)

PPM

Eurasoft Method’s

Max 1000
8

Anticake in Industrial Urea

PPM

Eurasoft Method’s

Max 25

Urea Fertilizer packaging

Tradeinfact group, supply Urea Fertilizer in 3 kind of packaging for international market.
In some cases, packing with customer’s opinion or brands will be possible.

Package : Bag
G. weight50 Kg ± 200 gr
Outer LayerPP woven bag
Inner LayerPE
Dimensions98 * 60 cm
Package :Big Bag
G. weight1000 Kg ± 6 Kg
Outer LayerPP
Inner LayerPE
Dimensions87 * 87 *120 cm
Package :Bulk
Load Rate8000 MT per day
L.O.A230 m
BEAM30 m
DRAFTMax 14 m

Urea Fertilizer Transportation

Urea is shipped in bags, big bag or bulk and used as a fertilizer and it can be shipped by truck, ship or train in bag or bulk.

Urea 50 Kg bag export by trailer

Urea 50 Kg bag export by container

Urea 50 Kg bag export by ship

Urea Big Bag export by trailer

Urea Big Bag export by container

Urea Big Bag export by ship

Urea Big Bag export by container

Urea Bulk export by Ship

Urea Big Bag export by ship

Risk factors

No special hazards. Urea is non-combustible or has a low fire-risk. This cargo is hygroscopic and will cake if wet. Urea (either pure or impure) may, in the presence of moisture, damage paintwork or corrode steel.

Consult the IMSBC Code (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code), the IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code) and applicable MSDS sheet for safe handling/carriage.

Translate »