کود بیولوژیک چیست

کودهای بیولوژیک یا کودهای زیستی به موادی گفته می شود که حاوی مقدار کافی از میکروارگانیسم های مشخص(باکتری و قارچ) بوده که باعث ایجاد شرایط مناسب جهت جذب عناصر مختلف برای گیاه می شوند.در کودهای بیولوژیک میکروارگانیسم های خالص شده با جمعیت مشخص در محیطی به نام کریر (حامل) قرار گرفته شده و زمانی که در اختیار گیاه یا محیط کشت قرار می گیرند قادرند عناصر غذایی خاک را در یک فرایند زیستی تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامین ها و دیگر مواد معدنی کرده و به ریشه گیاه برساند. این کودها عمدتا از محیط زیست جدا می شوند و در محیط های کشت آزمایشگاهی تکثیر و پرورش و آماده مصرف می شوند.

بر اساس استاندارد FAO به محصولی کود بیولوژیک اطلاق می­شود که جمعیت باکتری در هر گرم یا میلی لیتر آن 107 و میزان آلودگی کمتر از 15 درصد باشد

تثبیت نیتروژن چیست؟

نیتروژن عنصری پویا و پرتحرک است که میان اتمسفر، خاک و موجودات زنده در گردش است. نیتروژن اساس ساختمانی بسیاری از ترکیبات مهم و حیاتی مانند پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک بوده و یکی از منابع عمده نیتروژن ، اتمسفر می باشد که دارای 400 بیلیارد تن نیتروژن (حدود 80% کل ازت جهان) به شکل مولکولی است.

با وجود مقادیر قابل ملاحظه ای از ازت در اتمسفر، رشد گیاه در خاک های سراسر دنیا، اغلب به علت عدم عرضه نیتروژن قابل استفاده برای گیاه، محدود می شود و کمبود نیتروژن بیش از سایر عناصر غذایی در خاک، تولید محصولات زراعی را محدود می کند. نیتروژن برای اینکه بتواند توسط موجودات زنده مورد استفاده قرار گیرد باید ابتدا با هیدروژن ترکیب شود. بعضی از میکروارگانیسم ها برای تولید اسیدهای آمینه و پروتئین خود نیتروژن هوا را جذب و از آن استفاده می کنند که به این فرآیند تثبیت نیتروژن می گویند.

تثبیت نیتروژن به دو روش عمده انجام می گیرد

1- تثبیت صنعتی (تولید کودهای شیمیایی نیتروژنه در صنایع پتروشیمی)

2- با استفاده از سیستم تثبیت بیولوژیک ازت (BNF)

کودهای بیولوژیک ترید اینفکت

فسفو نیترو کارا

تثبیت کننده ازت و حل کننده فسفات

نیتروکارا طلایی

تثبیت کننده ازت

نیترو کارا

تثبیت کننده ازت

Translate »